Laddar!...

PÖS Ansökan

För Frigoscandia Pallöverföringssystem (FS PÖS)

Genom att fylla i och digitalt signera denna blankett ansöker nedanstående företag om att ansluta sig till Frigoscandia AB:s Pallöverföringssystem, FS PÖS.
Med undertecknandet bekräftas samtidigt att företaget också tagit del av och godkänner vid var tidpunkt gällande PÖS Villkor för FS PÖS.
E-mailadresser för saldobesked
Ange de E-mailadresser som ska ta emot saldobesked
Observera att saldobesked endast erbjuds via e-post. Vänligen ange samtliga e-postadresser som saldobeskedet ska distribueras till. Önskas fler e-postadresser för saldobesked kontakta LMS@frigoscandia.com
Ansökan genomgår en kontroll hos Frigoscandia och godkännande/avslag sker via e-post när processen är färdig.